Elaborarea viziunii si strategiei Smart Village

 

Potrivit legislatiei actuale, prin conceptul de „Smart Village” se ințelege ansamblul de activitati si proiecte implementate la nivelul comunelor care respecta cerintele cumulative de: specializare inteligenta, tranzitie spre o economie cu emisii reduse de carbon, digitalizare și au ca obiectiv asigurarea de servicii publice inteligente destinate populatiei precum si cresterea nivelului de trai al populatiei.

Echipa noastra ofera autoritatilor publice, servicii de consultanta in vederea elaborarii Viziunii si Strategiei Smart Village, ca parte componenta a Strategiei de Dezvoltare Locala.

In baza acestei strategii, comunele din cadrul zonelor urbane functionale, in calitate de beneficiari eligibili, pot derula in parteneriat cu municipiile resedinta de judet, municipii și orase, proiecte destinate regenerarii urbane, de mobilitate si proiecte privind solutii inteligente de conectare la utilitati.

Colaboram cu specialisti experimentati in domeniile Smart City/ Smart Village si abordam problemele cu care se confrunta localitatea dumneavoastra in scopul mentinerii sau cresterii identitatii locale prin utilizarea tehnologiilor inteligente, ca solutie pentru creșterea oportunitatilor economice, pentru descongestionarea traficului sau a rezolvarii problemelor privind accesul populatiei la serviciile publice edilitare si sociale.

Elaborarea Viziunii și Strategiei Smart Village va parcurge urmatoarele etape:

1. Analiza situatiei existente din punct de vedere socio-economic si de mediu;
2. Consultarea factorilor interesati;
3. Elaborarea viziunii privind transformarea digitala a localitatii;
4. Intocmirea Strategiei Smart Village (concept, obiective, prioritati);
5. Dezbateri privind propunerea de strategie si aprobarea ei ca act normativ.

Serviciile de consultanta in vederea intocmirii si elaborarii Viziunii si Strategiei Smart Village pentru perioada 2021 – 2027, pot fi solicitate in baza Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice prin incredințare directa, cod CPV 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize.