Care este viziunea pe termen lung a Comisiei Europene pentru zonele rurale?

 

 

Noutatile sunt prezentate de Doamna Ramona Chiriac, Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, care a avut amabilitatea de a raspunde intrebarilor venite din partea autoritatilor locale.

 

Intrebare: În anul 2021, Comisia Europeană a publicat o comunicare cu tema „O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE – Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040„.

Raspuns: Conform documentului, Comisia Europeană dorește ca zonele rurale să își poată valorifica pe deplin potențialul pentru a contribui la tranziția verde și digitală, asigurând o creștere economică sustenabilă, echilibrată și justă. Pentru aceasta, comunicarea creionează 10 obiective pentru zonele rurale, care ar urma să devină până în anul 2040:

I.

Spații atractive, parte a unei dezvoltări teritoriale armonioase, care contribuie prin potențialul lor specific la găsirea de soluții locale pentru provocările (globale) cu care ne confruntăm.

II.

Implicate în guvernanța pe mai multe niveluri, dezvoltând pe de o parte strategii integrate prin abordări colaborative și participative, și beneficiind, pe de altă parte, de mixuri de politici adaptate lor.

III.

Furnizori de securitate alimentară, oportunități economice, bunuri și servicii, cum ar fi biomateriale și energie, dar și de produse locale de înaltă calitate.

IV.

Comunități dinamice axate pe bunăstare, echitate, prosperitate și calitatea vieții.

V.

Comunități incluzive bazate pe solidaritate între generații și echitate, deschise noilor veniți și promovând egalitatea de șanse pentru toți.

VI.

Surse înfloritoare de natură, consolidate prin obiectivele Pactului Verde și contribuind la acestea, inclusiv la neutralitatea climatică, și la gestionarea durabilă a resurselor naturale.

VII.

Beneficiari deplini ai inovării digitale, cu acces egal la tehnologiile emergente, la alfabetizarea digitală pe scară largă și la oportunități de a dobândi calificări și competențe avansate.

VIII.

Gazde ale unor cetățeni întreprinzători, inovatori și calificați, care contribuie la progrese tehnologice, ecologice și sociale.

IX.

Locuri animate, beneficiind de servicii publice și private eficiente, accesibile și la prețuri abordabile.

X.

Locuri de diversitate, valorificând la maximum atuurile, talentele și potențialul lor unic.

 

Comunicarea Comisiei prevede că obiectivele de mai sus ar urma să fie susținute de un Plan de acțiune rurală și un Pact rural.
Pactul rural este un cadru de cooperare între autorități și părți interesate la nivel european, național, regional și local, fiind în continuare deschis celor care vor să se alăture acestui dialog. Un rol foarte important în atingerea obiectivelor îl vor avea statele membre, responsabile cu implementarea la nivel național a măsurilor cele mai adecvate.

 

Intrebare. Cum intentioneaza Comisia Europeana sa sprijine comunitatile rurale in viitor pentru a devina „smart”? (posibilitatile de finantare a strategilor de sat inteligent si a componentelor acestora); Cum se poate realiza o stimulare economica in zonele rurale (dezvoltarea antreprenoriatului, digitalizare, economie verde etc)?

Raspuns: Toate fondurile europene sunt disponibile și pentru zonele rurale. Printre cele mai relevante surse de finanțare gestionate de statele membre se numără Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european Plus (FSE+). Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) etc.

Întrucât dubla tranziție (cea digitală și cea verde) este foarte relevantă, incluziv pentru conceptul de Smart Village, surse importante de finanțare pentru transformarea comunităților rurale se regăsesc și în programe și instrumente precum NextGenerationEU (Planul Național de Redresare și Reziliență), Fondul pentru o Tranziție Justă, Orizont Europa sau Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care include și o componentă digitală.

 

Intrebare: Care sunt evenimentele din agenda viitoare a Comisiei Europene privind satele inteligente? (forumuri, conferințe, congrese ale autorităților locale si regionale etc)?

Raspuns: Evenimente relevante pentru strategia privind zonele rurale sunt grupate pe site-ul Comisiei la aceste linkuri News (europa.eu), All events | European CAP Network (europa.eu).

De asemenea, evenimente precum European Sustainable Energy Week (EUSEW) (Homepage europa.eu) pot fi relevante pentru satele inteligente, ele abordând subiecte precum eficiența energetică, tranziția verde și dezvoltarea competențelor. Autoritățile locale dedicate agendei decarbonării și inovării se reunesc de asemenea în cadrul Convenției Primarilor (Convenție a primarilor – Europa | Convenție a primarilor – Europa), o inițiativă sprijinită de Comisia Europeană.

Multe dintre aceste manifestări sunt organizate de către autorități locale sau organizații non-guvernamentale interesate de tematică. Bineînțeles, și Forumul Smart Village, organizat în această vară în România, se regăsește în acest calendare.

Redactia Smart Village Magazine